Klimamøte med boklansering

Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo

Akademiets klimautvalg innleder høstprogrammet med å lansere boken "Status i klimaforskningen. Kunnskap og usikkerhet, vitenskapelige og politiske utfordringer." Deretter skal Kristin Aunan, CICERO, snakke om Kinas klimapolitikk i lys av landets miljø- og energiutfordringer. Kommentar ved Bjart J. Holtsmark,  SSB.