Biografisjangeren belyst ved biografene om Helge Ingstad

Det Norske Videnskaps-Akademi

Styremøte/Fellesmøte i regi av HF-klassen: Biografisjangeren belyst ved
biografene om Helge Ingstad.

Innledere: Jorunn Hareide og Benedicte Ingstad.
Minneord om Ada Polak (Hohler) og Axel Seeberg (Brandt)