NB: Avlyst grunnet sykdom. Tall og test i norsk skole - om bruk og misbruk av internasjonale rangeringer - spesielt OECDs PISA-testing

Det Norske Videnskaps-Akademi
Påmelding til seniortreff

De som ønsker å delta på seniortreffene må melde fra om dette til Akademiets sekretariat dagen før treffet.
Telefon:
22 12 10 90
22 12 10 96 E-post: l.t.navestad@dnva.no
 

NB: Avlyst grunnet sykdom

Foredrag ved professor Svein Sjøberg, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO