Seniortreff

Om månelandinger: Fangst og lagring av karbon i kull- og gasskraftverk

Det Norske Videnskaps-Akademi
Påmelding til seniortreff

De som ønsker å delta på seniortreffene må melde fra om dette til Akademiets sekretariat dagen før treffet.

Telefon:

22 12 10 90

22 12 10 96
E-post: l.t.navestad@dnva.no

 

 

Foredrag ved professor Claus Nielsen, Kjemisk institutt, UiO