Et nytt perspektiv på den industrielle revolusjon: Om vannsystemer og teknologisk endring

Det Norske Videnskaps-Akademi
Påmelding til seniortreff

De som ønsker å delta på seniortreffene må melde fra om dette til Akademiets sekretariat dagen før treffet.
Telefon:
22 12 10 90
22 12 10 96 E-post: l.t.navestad@dnva.no
 

Foredrag ved professor Terje Tvedt, Institutt for geografi, UiB.

Professor emeritus Jarle Simensen, Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, UiO, vil kommentere foredraget