Om å forvalte rikdom

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi

Det årlige felleseminaret mellom Norges bank og Det Norske Videnskaps-Akademi blir avholdt 8. november i Akademiets hus. Seminarene har som mål å ta opp temaer av generell interesse for et bredere publikum.

Årets seminar var det fjerde i rekken, og hadde temaet Om å forvalte rikdom. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad ved Norges Bank var kveldens hovedtaler.

PROGRAM: 

Norges Bank-seminaret. Visesentralbanksjef Jan Fr. Qvigstad:
Om å forvalte rikdom.

Hovedkommentatorer: Einar Lie og Eivind Smith (etter invitasjon)

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Foto: Ståle Andersen
Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Foto: Ståle Andersen

Foto: Ståle Andersen