Akademimøte

Roald Amundsen - forsker eller grobian?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
  • Minneord om Einar Lundeby

Professor Arnoldus Schytte Blix:

Roald Amundsen - forsker eller grobian?   

 

Etter en lang periode med euforisk beundring har Roald Amundsens minne gjennomgått en periode med til dels skarp kritikk. Dette startet med Kåre Holts bok "Kappløpet" fra 1974 og fortsatte med Bomann-Larsens "Roald Amundsen" fra 1995 og ble ytterligere forsterket med Kvams "Den tredje mann" fra 1997.


Disse bøkene, som tidvis er preget av ekstrem "ekstrapolose", er skrevet av personer uten matematisk-naturvitenskaplig forskningsbakgrunn eller polar ekspedisjonserfaring. Foredragsholderen reiser spørsmålet om slike personer overhodet har mulighet til å forstå Amundsens innsats som forsker og menneske. Han vil også med sin bakgrunn som polarforsker analysere viktige hendelser i Amundsens liv og virke ut fra "the atmosphere of the times", og presentere et syn som avviker til dels sterkt fra den myte som for tiden synes å være under utvikling.