Science as a public enterprise: Opening up scientific data

Historisk Kafé, Universitetsmuseet, Bergen

Professor Øyvind Østerud, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, holder åpningstalen.

Hovedforedrag ved professor Geoffrey Boulton, University of Edinburgh. Kommentarer ved professor emeritus Ole Didrik Lærum, Universitetet i Bergen, professor Truls Norby, Universitetet i Oslo og professor Inger Sandlie, Universitetet i Oslo. Dette etterfølges av en debatt.

Seminaret er et samarbeid mellom Royal Society i London, Det Norske Videnskaps-Akademi og Universitetet i Bergen.

For engelsk tekst se vedlegg. Hovedforedragsholder Geoffrey Boulton's CV ligger også som vedlegg.