Litt om oljehistorie sett fra en geologs perspektiv, og om fremtiden for fossile energikilder

Det Norske Videnskaps-Akademi
Påmelding til seniortreff

De som ønsker å delta på seniortreffene må melde fra om dette til Akademiets sekretariat dagen før treffet.
Telefon:
22 12 10 90
22 12 10 96 E-post: l.t.navestad@dnva.no
 

Foredrag ved professor emeritus Knut Bjørlykke, Institutt for geofag, UiO