Nils Chr. Stenseth slått til ridder av Légion d'Honneur

Nils Christian Stenseth, visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi, er slått til ridder av Légion d'Honneur av Frankrikes ambassadør i Norge, Brigitte Collet. Légion d'Honneur er den høyeste æresordenen i Frankrike og ble innstiftet av Napoleon Bonaparte i 1802.

Bilde
Ambassadør Brigitte Collet overrekker det synlige beviset på at Nils Chr. Stenseth nå ridder av den franske æresordenen Légion d
Ambassadør Brigitte Collet overrekker det synlige beviset på at Nils Chr. Stenseth nå ridder av den franske æresordenen Légion d'Honneur. (Foto: Antoine Gosset)

I sin tale til Stenseth i forbindelse med overrekkelsen av Légion d'Honneur på den franske ambassaden i Oslo trakk ambassadør Brigitte Collet fram hans viktige bidrag på mange områder for å styrke båndene mellom Frankrike og Norge. Spesielt når det gjelder forskningssamarbeid har Nils Christian Stenseth spilt en sentral rolle over mange år. Han har samarbeidet med mange franske forskere ved universiteter i Strasbourg, Montpellier, Paris 6, Sète og Lyon.

Stenseth har som leder av Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ved Universitet i Oslo også hentet inn mange fremragende unge forskere fra Frankrike. Ved CEES, som er som et FN i miniatyr, utgjør de franske forskerne den største utenlandske gruppen. I 2005 ble Nils Christian Stenseth som andre nordmann i historien valg inn som utenlandsk medlem i det franske vitenskapsakademiet, Academie des Sciences.   

Ambassadør Brigitte Collet slo fast at Nils Christian Stenseth er en norsk vitenskapsmann med verdensry i samtiden.

Statsråd Tora Aasland rettet på vegne av regjeringen en takk til Frankrike for denne utmerkelsen som påskjønner en norsk forsker og som samtidig illustrerer de fremragende vitenskapelige båndene mellom Norge og Frankrike.