Akademimøte

Rettslige aspekter ved kunstauksjoner

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Professor Viggo Hagstrøm skal snakke om "Kunstauksjoner i rettslig belysning" på Akademiets julemøte 8. desember. 

PROGRAM:

  • Professor Harald Øye holder minneord over Terkel Nissen Rosenqvist.
  • Professor Knut Kjenstadli holder minneord over Ottar Dahl.
  • Professor Viggo Hagstrøm holder foredraget: Rettslige aspekter ved kunstauksjoner

 

Om foredraget:

Auksjonshusene er i dag markedsledende internasjonalt og har tatt over mye av omsetningen fra den tradisjonelle kunsthandelen. En lignende utvikling gjør seg gjeldende i Norge. På tross av feltets økonomiske betydning er lovreguleringen nokså sparsom. I engelsk rett er området gjennomprosedert med avgjørelser helt tilbake til 1700-tallet. Engelsk rett har en særstilling fordi London og New York er handelssentra. Ved fastleggelsen av norsk rett vil dette materialet måtte tillegges en viss vekt. Foredraget vil bygge på engelsk rettspraksis og utvalgte hendelser fra internasjonal kunsthandel.