Akademimøte

Statsdannelse, nye stater og internasjonal orden

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Professor i statsvitenskap, Øyvind Østerud, skal snakke om statsdannelse, nye stater og internasjonal orden på møtet i Akademiet torsdag 9. februar. Overlever Storbritannia og Belgia? Faller Russland ytterligere fra hverandre? Blir Palestina en suveren stat? Dette er blant de spørsmålene som stilles i foredraget. 

PROGRAM: 

  • Jostein Børtnes holder minnetale over Tomas Hägg.
  • Jens Christian Hansen holder minnetale over Peter Sjøholt.
  • Øyvind Østerud, UiO, holder foredraget: Statsdannelse, nye stater og internasjonal orden
     

Om foredraget: 

Kamp om statsdannelse og statsgrenser utgjør mange av de hissigste konfliktene i verdenspolitikken - i Midt-Østen og på Afrikas Horn, i Baskerland og i Kaukasus, i Kashmir og i Tibet.

Hvorfor er det så viktig og så omstridt hvilke områder som er egen stat? Hva er grunnlaget for å bli akseptert? Hvorfor er det 194 medlemsland i FN i dag, mot 51 i 1945? Hva er egentlig en stat, hvordan er stater oppstått, og hva har de 194 medlemslandene i FN til felles - fra USA og Kina til Andorra og Sør-Sudan? 

I tilbakeblikk er det en sensasjon at nær hele jordkloden i dag er inndelt i stater. De alternative politiske formene er utdødd. Foredraget redegjør for grunnlaget for statsdannelse, prinsippene for det statssystemet vi kjenner og den konfliktfylte ustabiliteten som preger dette systemet. Dermed blir noen av samtidens mest brennbare stridsspørsmål belyst fra en annen vinkel enn i den daglige nyhetsformidlingen.