Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

The History of Violence

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag holdes 13. mars, og akademiet får besøk av den den kanadiske utviklingspsykologen Steven Pinker som vil holde årets forelesning. Steven Pinker er professor i psykologi ved Harvard University, og forfatter. Han er en av verdens mest anerkjente populærvitenskapelige formidlerere av psykologi og lingvistikk, og har publisert seks bøker som alle sammen handler om ulike grunnleggende aspekter ved hva det vil si å være et menneske.

Professor Steven Pinker, Harvard University:

The History of Violence

 

Steven Pinker. Foto: Max Gerber

Steven Pinker. Foto: Max Gerber

Pinker har mottatt en rekke utmerkelser, både for forskning og formidling.

Han vil ta utganspunkt i sin bok The Better Angels of our Nature - Why violence has Declined i sitt foredrag The history of violence. 

Abstract:

Contrary to the popular view that we are living in extraordinarily violent times, rates of violence at all scales have been in decline over the course of history. I explore how this decline could have happened despite the existence of a constant human nature.