Akdemiets Årsmøte 2012

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi

 

Presentasjon av Akademiets årsberetning for 2011, utdeling av medlemsdiplomer og Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.
Fordrag ved John Ole Askedal og Rita R. Colwell.  

Professor John Ole Askedal, Universitetet i Oslo:
Sophus Bugge

Professor Rita R. Colwell, University of Maryland:
Challenges and Opportunities in the Century of Biology