Akademimøte

Er det noe nytt å si om stemmeretten? Trenger vi sensorer som starter betennelser?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

13. september innledes høstprogrammet på Akademiet med to foredrag. Professor Gro Hagemann, UiO, innleder sitt foredrag med et spørsmål: Er det noe nytt å si om stemmeretten? Professor Terje Espevik, NTNU, har satt som tittel på sitt foredrag: Sensorer som setter igang betennelse: hvordan virker de og hvorfor trenger vi dem

PROGRAM: 

Minnetaler:

  • Thorvald Stoltenberg holder minnetale over Ljubiša Rajic.
  • Professor Carsten Smith holder minnetale over Birger Stuevold Lassen

Sammendrag av foredragene:

  •  Professor Gro Hagemann, Universitetet i Oslo: 
    Er det noe nytt å si om stemmeretten?

Professor Gro Hagemann vil legge fram noen synspunkter og muligheter i forkant av de to store jubileene vi står overfor, stemmerettsjubileet 2013 og grunnlovsjubileet i 2014.

 

  • Professor Terje Espevik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:
    Sensorer som setter i gang betennelse: Hvordan virker de og hvorfor trenger vi dem?

Terje Espevik

I det medfødte immunsystem har vi sensorer som gjenkjenner molekyler fra både mikrober og fra skadede celler i kroppen. Aktivering av disse sensorene utløser en betennelsesreaksjon som resulterer i fjerning av mikrobene og i sårheling. Selve betennelsesreaksjonen må reguleres nøye. En alt for kraftig reaksjon kan f. eks. føre til blodforgiftning, og en kronisk  betennelse er koblet til sykdommer som aterosklerose og kreft. I løpet av de siste 15 årene har vår kunnskap om disse sensorene økt betydelig og i foredraget vil det bli gitt en beskrivelse av hvordan de aktiveres og hvilke responser dette fører til.