Akademimøte

Det vanskelige ved virkeligheten: Om språk og oppmerksomhet i litteraturen og filosofien

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Professor Toril Moi fra Duke University holder foredrag med tittelen "Det vanskelige ved virkeligheten: Om språk og oppmerksomhet i litteraturen og filosofien" på Vitenskapsakademiet torsdag 25. oktober. Møtet arrangeres av Akademiets historisk-filosofiske klasse og er åpnet for alle. 

PROGRAM: 

  • Arild Vollsnes holder minnetaler over Nils Grinde og Finn Benestad. 
  • Foredrag av professor Torill Moi, Duke University, USA.

 

Det vanskelige ved virkeligheten: Om språk og oppmerksomhet i litteraturen og filosofien

I krangelen mellom scientister, som mener at kun den naturvitenskapelige metoden kan finne den absolutte sannhet, og skeptisister, som benekter at det i det hele tatt finnes absolutte sannheter, forsvinner forståelsen for at det faktisk finnes spesifikt humanistiske former for sann innsikt. Slike innsikter finnes også i litteraturen. Arbeidet med å utvikle en viss type oppmerksomhet og et språk som uttrykker det vi kan kalle et moralsk blikk på verden er helt nødvendig både for forståelsen av andre mennesker og det Cora Diamond kaller "det vanskelige ved virkeligheten." Rettssaken etter den 22. juli viste at samfunnet trenger slike innsikter.

 

Toril Moi. Foto: S. B. F. Paletz/http://www.torilmoi.com/

Toril Moi. Foto: S. B. F. Paletz/http://www.torilmoi.com/

 

Møtet arrangeres av Akademiets historisk-filosofiske klasse.