Nansen Minneforelesning 2012

Fridtjof Nansens år i Bergen

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi

Nansen Minneforelesning holdes i år av professor Karen B. Helle fra Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen. Teamet er Nansens år i Bergen og hvilken betydning dette oppholdet skulle få for han, både som forsker og menneske.

Professor Karen Helle, Universitetet i Bergen, holder Nansen Minneforelesning 2012. 

 

Bilde
Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen kom til Bergens Museum høsten 1882 med ferske erfaringer fra Nordishavet og isbakset ved Grønlands østkyst. Han ble tatt imot av to av den første norske Nordhavsekspedisjonens meget erfarne vitenskapsmenn, overlege Danielssen og zoologen Herman Friele.

Miljøet ved Bergens Museum ga Nansen en solid faglig basis innen zoologi og mulighet til å utvikle seg som selvstendig forsker. Han to vitenskapelige avhandlinger fra henholdsvis 1885 og 1887 omtales fortsatt med største respekt vel 125 etter at de ble publisert.


Opponentene ved doktordisputasen i 1888 så imidlertid ikke verdien av individuelle nerveceller. Selv om han siden ikke fulgte opp studiene av nervesystemet, har dette bidraget i ettertid plassert Nansen som en av vår tids neuronteori.

Årene i Bergen ble ifølge hans egne brev i det hele tatt utslagsgivende for hans personlige utvikling som vitenskapsmann og som menneske.

Fridtjof Nansen ved arbeidspulten sin på Bergen Museum. Foto fra Billedsamlingene UiB

Forelesningen finnes i sin helhet her: