Hva er fredsforskning?

Akademiets hus, Drammensveien 78

Foredrag ved Øyvind Østerud

Innlederen overtok i sin tid professoratet etter Johan Galtung, men definerte seg utenfor fredsforskningstradisjonen, etter mye strid og diskusjon. Samtidig har han vært medredaktør av Journal of Peace Research og styreleder ved PRIO, men hatt distanse til fredsforskningsbevegelsen som professor ved Institutt for statsvitenskap, UiO. Innlegget vil være en diskusjon av dobbeltheten ved fredsforskning som fredspolitisk bevegelse og forskningsfelt, med vekt på den endringen i vilkår som inntrådte da den kalde krigen var over.

De som ønsker å delta på møtet må si fra om dette til Akademiets sekretariat senest dagen før. Møtet er åpent bare for Akademiets medlemmer.

Sentralbord:  22 12 10 90
Line Therese Nævestad: 22 12 10 96
Eller via e-post:  l.t.navestad@dnva.no