Videnskaps-Salong

Når klimaet forandres, hvordan forandres vi?

Åpent
NFFOs lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo

Hvordan endrer klimaforandringene naturen, og hvordan forandrer de levevilkår og samfunn for oss mennesker? Det er hovedspørsmålet som reises i Videnskaps-Salongen 18. oktober. Til å belyse denne problemstillingen holdes det to foredrag av henholdsvis professor i biologi, Nils Chr. Stenseth, og forskningsleder Asuncion L. St. Clair ved Cicero Senter for klimaforskning.

Bilde
Temaet for Videnskaps-Salong 18. oktober er hvordan klimaendringer også kan forandre oss mennesker.
Temaet for Videnskaps-Salong 18. oktober er hvordan klimaendringer også kan forandre oss mennesker.

Videnskaps-Salong er et nytt initiativ der rammen er to foredrag rundt et aktuelt tema etterfulgt av en debatt. Videnskaps-Salong er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Det første møtet holdes 18. oktober kl. 19.30 - 21.00 i NFFOs lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo. Møtet er gratis og åpent for alle interessete.

Fordragsholderne

Nils Chr. Stenseth er professor ved Institutt for biologi ved Universitetet i Oslo, preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi og vinner av Forskningsrådets formidlingspris 2012. Han innleder om klimaendringers effekter på økosystemene, og naturens tilpasning til klimaforandringer.

Forskningsleder Asuncion L. St. Clair ved CICERO Senter for klimaforskning vil ta for seg menneskers og samfunns utfordringer med å tilpasse seg klimaendringer. Hun er en av våre fremste samfunnsvitenskapelige forskere på dette feltet.

Innledende presentasjon av temaet ved Arild Underdal, professor ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Cicero Senter for klimaforskning.

 

Videnskaps-Salong skal spre kunnskap om natur- og samfunnsvitenskapene til et bredt publikum.