Norges Bank-seminaret

Det Norske Videnskaps-Akademi

Foredrag ved visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad (bildet). Deltakelse bare etter invitasjon.