Akademimøte med styrevalg

Nøytrinoer og universet

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Akademiets medlemmer skal velge representanter til styret for 2013 på møtet 6. desember. Nåværende visepreses Kirsti Strøm Bull rykker opp som preses. Fire styremedlemmer er på valg denne gangen. Valgene skjer i et lukket medlemsmøte.

Det åpne møtet starter kl. 18.00 og kveldens foredragsholder er professor Øystein Elgarøy som skal snakke om "Nøytrinoer og universet".

PROGRAM:

  • Valg (lukket medlemsmøte)

Åpent møte:

Minnetaler:

  • Olav Gjelsvik holder minnetale over Knut Erik Tranøy.
  • Kåre Venn holder minnetale over Harald Bergseth.

Foredrag

  • Øystein Elgarøy, Universitetet i Oslo.

 

"Nøytrinoer og universet" ved Øystein Elgarøy

Nøytrinoene ble introdusert i 1930 av Wolfgang Pauli for å forklare et tilsynelatende brudd på loven om energibevaring i en spesiell radioaktiv prosess. Det gikk mer enn tjue år før disse elementærpartiklene ble eksperimentelt påvist. I dag vet vi ganske mye om nøytrinoene, men samtidig viser eksperimenter stadig vekk at de nekter å oppføre seg helt som forventet. Vi vet ikke hvor stor masse de har, og heller ikke hvor mange ulike typer nøytrinoer som finnes. Jeg vil forsøke å forklare hvorfor dette er viktig å vite dersom vi ønsker å forstå universet og dets historie, og hva som vil bli gjort de neste årene for å lære mer om nøytrinoene.