Videnskaps-Salong

Plagiat!

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78.

Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening og Det Norske Videnskaps-Akademi samarbeider om Videnskaps-Salong, som diskuterer emner som ligger i skjæringspunktet mellom naturvitenskap og samfunnsvitenskapene. Temaet for møtet 13. februar er plagiat. Advokat Harald Irgens-Jensen holder åpningsforedraget «Plagiat av faglitteratur - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål». Kommentarer ved Jan Eivind Myhre, professor i historie. 

Advokat, Ph.d. Harald Irgens-Jensen: Plagiat av faglitteratur - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål

  • Kommentar ved professor Jan Eivind Myhre. 

Harald Irgens-Jensen.

Om foredraget og tema:

En beskyldning om plagiat er kanskje den mest alvorlige faglige kritikk som kan rettes mot en faglitterær forfatter. Både opphavsretten og forskningsetikken forbyr plagiering. Men hvor setter disse normene grensen mellom den rettmessige bruk av andres arbeider og det uakseptable plagiat? Hvilke andre føringer legger de for hvordan en forfatter kan nyttiggjøre seg sine forgjengeres arbeider?

Om foredragsholder:

Dette er tema for Harald Irgens-Jensens foredrag i Det Norske Videnskaps-Akademi onsdag 13. februar. Harald Irgens-Jensen er PhD fra Universitetet i Oslo og i dag advokat i advokatfirmaet Thommessen. Både på universitetet og i hans advokatpraksis har opphavsretten vært blant hans viktigste arbeidsfelt.
 

Professor Jan Eivind Myhre kommenterer, han vil bruke eksempler fra Karsten Alnæs-saken og lignende plagiatsaker innen humaniora.


Salongen finner sted i Det Norske Videnskaps-Akademi i Drammensveien 78 og arrangeres i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening.