Akademiets lærerpris til Annette Iversen Aarflot fra Bærum

Annette Iversen Aarflot, lærer ved Eiksmarka barneskole i Bærum, tildeles Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris for 2013. Hun er allmennlærer med fordypning i matematikk, naturfag og lese- og skriveopplæring. Prisen er på 50.000 kroner og et diplom ble overrakt av kunnskapsminister Kristin Halvorsen på Akademiets årsmøte 3. mai. Prisen som er etablert til minne om Bertha og Daniel Føllesdal, ble første gang delt ut i 2009.

Bilde
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen overrakte Akademiets lærerpris til Annette Iversen Aarflot. Foto: Eirik Furu Baardsen
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen overrakte Akademiets lærerpris til Annette Iversen Aarflot. Foto: Eirik Furu Baardsen

Annette Iversen Aarflot beskrives som en lærer med en brennende interesse for elevenes ve og vel og med stor tro på hva elevene kan mestre. Hun har et spesielt engasjement for realfagene, og i særdeleshet naturfag. Hun har ofte et helt trinn i faget (84 elever) og det er mange elever som oppgir naturfag som sitt favorittfag.

Inspirerer til forskning

Annette Iversen Aarflot har deltatt flere ganger med klasser i forskningskonkurransen Årets Nysgjerrigper. (Dette er en konkurranse som organiseres av Forskningsrådet. Forskningsrådet arbeider blant annet for å rekruttere til forskeryrket, og Nysgjerrigper er Forskningsrådets tiltak for barn og unge.) Annette Iversen Aarflot har kommet til finalen flere år og har blant annet vunnet 2. prisen for ett av prosjektene, i 2006. Dette var et prosjekt med en klasse på småskoletrinnet, 2. klassetrinn. Prosjektets forskningsspørsmål var: "Hvorfor popper popcorn?". Blant de prosjektene som har kommet til finalen, kan nevnes et prosjekt med en klasse på 6. klassetrinn, i 2010, med forskningsspørsmålet: "Hvorfor syns vi forskjellige lyder er ekle?"

Annette Iversen Aarflot har vært ressurslærer for Nysgjerrigper i flere år. Gjennom dette arbeidet har hun inspirert flere andre skoler og skolefritidsordninger til å begynne å forske med elever og sette fokus på naturvitenskapelig metode.

Lærernes lærer

Annette Iversen Aarflot har vært øvingslærer siden 2005. Det betyr at hun tar imot lærerstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus og veileder studentene mot å bli ferdige lærere. Det fremheves at hun har betydd noe helt spesielt når det gjelder å inspirere lærerstudentene til å velge naturfag som fordypningsfag.

Verdig vinner

I statuttene for Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris heter det at formålet med prisen er å «Premiere lærarar som gjer ein uvanleg god fagleg og pedagogisk innsats i den norske skulen, frå grunnskulen til og med vidaregåande skule. Det vil verte lagt vekt på læraren si evne til å leggje fram eit fagleg innhald på ein måte som vekkjer elevane si interesse for faget og som fremjar deira evne og vilje til å arbeide vidare med faget etter fullførd skulegong.»

Priskomiteen, som ledes av professor Inger Moen, tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, mener at Annette Iversen Aarflot er en verdig mottager av Akademiets lærerpris.

Priskomiteen har fire medlemmer som er oppnevnt av Akademiet, en av dem representerer Utdanningsforbundet. I komiteen sitter: Inger Moen (leder), Frøydis Hertzberg, Svein Sjøberg og Ragnhild Lied.

Tidlegere prisvinnere:


2009: Jostein Walle, lektor ved Knarvik vidaregåande skule
2011: Atle Oanes, lektor ved Vågsbygd vidaregåande skule