Det Norske Videnskaps-Akademi på Litteraturhuset

Sokrates, språk og det "glemte" året 1813

Åpent
Litteraturhuset, Oslo

Det er lagt opp til en variert dag når Vitenskapsakademiet inntar Litteraturhuset 27. april der det blir fokus på temaene filosofi, språk og historie.

Sokrates:

Foto: Eric Gaba

Foto: Eric Gaba

Sal Wergeland:

Toralv Maurstad starter lørdagens program med å fremføre Sokrates' forsvarstale, før Eyjólfur Emilsson og Vivil Haraldsen innleder til diskusjon:  Sokrates - En folkefiende?

Språk og kultur - likt og ulikt:

Obligatorisk!

Sal Amalie Skram:
a) Om språk og litteratur.
Med professorene Jan Terje Faarlund, Thomas Hylland Eriksen, Ingjerd Hoëm og Rolf Theil.

b) Om året 1813.
Med professorene Jan Eivind Myhre, John Peter Collett, Erling Sandmo og stipendiat Ruth Hemstad.

Hva skjedde i 1813?

Obligatorisk!

Deretter slås det et slag for det «innklemte» året 1813, med innlegg over temaet Hva skjedde i 1813? før det inviteres til spørsmål og kommentarer fra salen.

  • John Peter Collett: Universitetets begynnelse. De første studenter og professorer ved det Kongelige Frederiks Universitet
  • Ruth Hemstad: Propagandakrigen om Norge i 1813
  • Erling Sandmo: Hva gjorde Beethoven i 1813?
  • Jan Eivind Myhre: Den siste sulten. Nødsåret 1813