Akademiets Årsmøte 2013

For inviterte
Akademiets hus, Drammensveien 78

 

Presentasjon av Årsberetning, utdeling av medlemsdiplomer, Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris, Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere.

Det blir holdt to foredrag på årsmøtet:

  • Professor Anne-Lise Seip, Universitetet i Oslo: P. A. Munch (1810 - 1863)
  • Professor Kirsten Hastrup, Københavns universitet: Mennesker og klima på Grønland gjennom tidene