Birkelandforelesningen 2013

Åpent
Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

Årets foredragsholder er Professor Mike Lockwood, University of Reading, UK.

Årets foredragsholder: Professor Mike Lockwood, University of Reading, UK.

  • Birkelandforelesningen er åpen for alle interesserte.

Program:

17:35: Akademiets Preses Kirsti Strøm Bull ønsker velkommen

17:45: "Satellite based marine monitoring. From early concepts till world class services" - innledningsforelesning ved Rolf Skatteboe, President /CEO Kongsberg Satellite Services

18:05: Utdeling av Yaras Birkelandpris 
Prisen på 100 000 kroner og et diplom overrekkes av Pierre Herben, Yaras innovasjonsdirektør. Leder av utvalgskomiteen, professor Tor Hemmingsen, begrunner tildelingen.

18:30: Birkelandforelesningen
Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, introduserer årets Birkelandforeleser Mike Lockwood. Tittelen på hans forelesning er: "What Auroral and Geomagnetic Observations Tell Us about Long Term Variations of the Sun".