Formiddagsmøte

Persontilpasset kreftbehandling basert på genanalyse

For medlemmer
Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

Professor Per E. Lønning snakker om persontilpasset kreftbehandling basert på genanalyse i det første formiddagsmøtet i høst for Akademiets medlemmer. Møtet arrangeres 10. september. 

Foredragsholder: Per Eystein Lønning

Tema: 

Utvikling av resistens mot cellegift er hovedårsak til at pasienter dør av kreft. Selv om vi vet at resistens skyldes defekter i spesifikke gener i svulstene og er begynt å forstå mekanismene som ligger bak, har vi fortsatt begrenset kunnskap, sannsynligvis fordi årsaken ikke ligger på inaktivering av enkelt-gener, men defekter i «kaskader» der mange gen deltar. Ny teknologi gjør det nå mulig å sekvensere samtlige gener i en kreftsvulst; dermed kan vi få kunnskap om disse mekanismene for de ulike svulster generelt men og finne spesifikke genforandringer i den enkelte svulst som gir mulighet for individuell behandling. Samtidig risikerer man ved slike analyser å finne andre, muligens arvelige faktorer, og dette setter nye utfordringer til forskerne samt behandlerne.

Per Eystein Lønning er professor i kreftbehandling ved Universitetet i Bergen/Haukeland Sykehus og medlem av Akademiet.