Akademimøte

Kristine Bonnevie og eugenikken

Åpent
Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

Utgangspunktet for møtet er den norske debatten om eugenikk, rasehygiene og arvehygiene fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til 2. verdenskrig.

Innledninger ved professor Dag Olav Hessen og forsker Jon Røyne Kyllingstad. Møtet arrangeres av Akademiets HF-klasse og er åpent for alle interesserte.

Styremøte 14.00 - 17.00 i forkant av akademimøte kl 18.00 

Tema: Kristine Bonnevie og eugenikken.

Innledere: Dag Olav Hessen og Jon Røyne Kyllingstad

  • Minnetale over Viggo Hagstrøm v/ Tone Sverdrup
  • Minnetale over Dag Schelderup-Ebbe v/ Jon Roar Bjørkvold

 

Sammendrag av tema for møtet:

Utgangspunktet for møtet er den norske debatten om eugenikk, rasehygiene og arvehygiene fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til 2. verdenskrig. Hvem var involvert i denne debatten, hvilke standpunkter ble forfektet, og hva er historiens dom over norske akademikere i denne debatten?

Debatten har vært reist før, men er denne gang foranlediget av fjorårets
markering av Kristine Bonnevie som Norges første kvinnelige professor (1912). Hun var en sentral person i det norske arvelighetsmiljøet, og en viktig aktør også internasjonalt, og hennes rolle både i eugenikkdebatten både nasjonalt og internasjonalt er av historisk interesse.