Symposium om flåttbitt og ME

Kronisk utmattelse-ME (myalgisk encefalomyelitt) og flåttbitt (borreliose)

Åpent
Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

Kan det påvises en reell sammenheng mellom kronisk utmattelse/ME (myalgisk encefalomyelitt) og flåttbitt (borreliose), eller er det en medieskapt "hype"? Professorene Per Brandtzæg (OUS/UiO) og Vegard Bruun Wyller (Ahus/UiO) inviterer til et åpent møte på Det Norske Videnskaps-Akademi 28. oktober der dette spørsmålet belyses gjennom foredrag og en avsluttende debatt.

Symposium i regi av Gruppe 7 (Medisinske fag) og Gruppe 6 (Cellebiologi og molekylærbiologi i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Møteledere: Professorene Per Brandtzæg (OUS/UiO) og Vegard Bruun Wyller (Ahus/UiO)

Diagnostiske og behandlingsmessige problemer med de tilstandene som skal omtales på symposiet, har skapt uro i befolkningen og til dels misnøye med helsevesenet. Det er et problem at det patofysiologiske grunnlaget for kronisk utmattelse/ME er usikkert og neppe ensartet.

Symptomene ved kronisk borreliose kan minne om en ME-tilstand; men det å sette navn på en på en usikker tilstand, gjør oss ikke klokere. Dette er uklare tilstander både for vitenskapen og for allmenheten, og de som rammes er ofte i en svært vanskelig situasjon.

Symposiet tar sikte på å belyse tilstandene ut fra det kunnskapsgrunnlaget som eksisterer med forskjellige synsvinkler.

Hver foredragsholder får 20 minutter etterfulgt av 5-10 minutter til oppklarende spørsmål. Det blir en avsluttende fellesdiskusjon på ca. 30 minutter.

 

 

PROGRAM

Dr. Sidsel Kreyberg (Oslo):
Innledende betraktninger omkring ME som klinisk fenomen

Prof. Per A. Bodal (UiO): 
Et nevrobiologisk perspektiv på kronisk utmattelse 

Prof. Nina Langeland (UiB):
Kronisk utmattelse som følge av infeksjoner 

Overlege Øystein Fluge/prof. Olav Mella (Haukeland sykehus, UiB): Erfaring fra medikamentell intervensjon hos voksne ME pasienter. Mulige sykdomsmekanismer

Overlege Randi Eikeland (Sørlandet sykehus, Kristiansand): 
Kronisk borreliose - er en sammenheng med ME reell eller medieskapt "hype"?

Prof. Vegard Bruun Wyller (UiO): 
Sykdomsmekanismer ved CFS/ME hos ungdom - resultater fra NorCAPITAL-prosjektet

Symposiet arrangeres av Gruppe 7 (Medisinske fag) og Gruppe 6 (Cellebiologi og molekylærbiologi) i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Arrangementet som er åpent for alle interesserte og vil foregå i Akademiets hus, Drammensveien 78, 28. oktober 2013, kl. 17:30-21:00.

Det serveres kaffe fra kl. 17.00.