Nansen Minneforelesning

For inviterte
Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

Nansen Minneforelesning holdes 10. oktober på Det Norske Videnskaps-Akademi. Professor Rolf Tamnes ved Institutt for forsvarsstudier har satt som tittel på sitt fordrag "Visjonen om nord". I tillegg skal direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, snakke om "Til Sibir i Nansens kjølvann".

I Nansen Minneforelesning rettes blikket mot nordområdene. Foto: Institutt for forsvarsstudier

I Nansen Minneforelesning rettes blikket mot nordområdene. 
Foto: Offerdal/Zysk - Institutt for forsvarsstudier

Program:

  • Foredragsholder: Professor Rolf Tamnes, Institutt for forsvarsstudier
  • I tillegg skal direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, snakke om "Til Sibir i Nansens kjølvann". 

 

Visjonen om nord har hatt et sterkt fotfeste i mange land og miljøer.
Engasjerte eventyrere følte en dragning mot det ukjente. Entreprenører og nasjonsbyggere så på nord som en ny "frontier" og ønsket å utvide det sivilisatoriske rom.

Den fremste av alle visjoner gjennom flere hundre år har utvilsomt vært tanken om å kunne åpne en nordlig forbindelse mellom vest og øst. I tillegg har jakten på oppdagede og uoppdagede ressurser vært med på å skape en interesse for Arktis. Mange forskere har også engasjert seg for å virkeliggjøre visjonen om erobring og virksomhet, enkelte av dem med en kraft og uregjerlighet som kunne bli opplevd som et problem for myndighetene. Den store visjonen om nord er likevel ikke blitt realisert.

Etter årtusenskiftet har visjonen gjenoppstått og fått betydelig kraft. Den globale oppvarmingen og raske issmeltingen vil gjøre Arktis mer tilgjengelig. Men hvor attraktiv vil nord være i årene kom kommer? Hvordan virker teknologi, marked og politikk inn på utviklingsforløp? Hva er forskernes rolle i utviklingen av det nye nord og i utmyntingen av en ny fortelling?

Om foredraget: til Sibir i Nansens kjølvann

Direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther:
"Til Sibir i Nansens kjølvann"

5. august 2013 startet ei sjøreise utenom det vanlige fra Arkhangelsk. Med havforskningsskipet RV «Professor Molchanov» dro norske og russiske deltagere i kjølvannet til Fridtjof Nansen og forretningsmannen Jonas Lied østover til Dudinka ved utløpet av elva Jenisej, 100 år etter.
Jubileumsreisa var et flytende seminar hvor en rekke eksperter på nordområdene, vitenskap, historie, Russland, Nansen og norske og russiske næringsinteresser delte kunnskap med hverandre.