FOREDRAG VED CICERO-DIREKTØR CECILIE MAURITZEN

Et dypdykk i FNs Klimapanels nye rapport om det fysiske klimasystemet

Åpent
Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

27. september 2013 la FNs klimapanel fram første delrapport (den om det fysiske klimaet) av panelets femte hovedrapport. - Det «nye» med den nye rapporten er at det ikke er mye nytt, rapporten bekrefter i all hovedsak det som har vært sagt i tidligere rapporter, nemlig at kloden er under oppvarming og at det meste av oppvarmingen de siste femti årene skyldes menneskelige utslipp, sier Cecilie Mauritzen. Solens påvirkning på klima i denne perioden har kun bidratt til dekadisk variabilitet, poengterer hun. Foredraget holdes på Vitenskapsakademiet torsdag 14. november kl. 18.00 og er åpent for alle interesserte.

Program: 

  • Minnetale over Inge Lønning v/Svein Aage Christoffersen
  • Minnetale over Per Maurseth v/ Knut Kjeldstadli
  • Foredrag ved Cecilie Mauritzen

Cecilie Mauritzen. Foto: Studio Vest/Stine

Cecilie Mauritzen er direktør ved CICERO, Senter for klimaforsking. Foto: Studio Vest/Stine

 

Om foredraget:

Årets rapport fremmer dette budskapet med større sikkerhet enn noen gang før, og budskapet baserer seg på observasjoner, på beregninger av strålingsubalansen på jorda og beregninger av klimamodeller. Klimaendringene er nå tydelige i hele jordsystemet, mye tydeligere enn de var for tjue år siden da den første rapporten ble publisert.

IPPC-rapporten Climate Change 2013

Mange enkeltelementer i rapporten er nye og videreutviklet, og man kan nå tilskrive endringer i mange flere elementer av klimasystemet til menneskeskapte utslipp.

Når det gjelder klimautviklingen i dette århundret har man beregnet konsekvensen av fire spesifikke utslippsbaner, gitt et uendelig sett av slike baner (som alle naturligvis er mulige).

Det er store forskjeller mellom konsekvensene av et såkalt «business as usual» scenario og et scenario som begrenser temperatur-endringen til to grader. Den nye klimahverdagen avhenger av hvor store utslippene blir og hvor på kloden du befinner deg.

Rapporten viser at på 50 til 100 års skala er det CO2 som dominerer konsentrasjonen av menneskeskapte utslipp i atmosfæren. Dette kommer i all hovedsak fra fossilindustri. På kortere tidsskala gjør andre gasser, samt partikler seg gjeldende i betydelig grad.