Farvel til Tømte Gård

Tømte Gård er solgt for 7,5 millioner. Fredrik Oscar Guldberg testamenterte i 1903 Tømte Gård til en offentlig stiftelse som skulle benytte gården til biologisk forskning. I årenes løp har mange av Akademiets medlemmer både holdt kurs og gjort feltarbeid her.

Bilde
Tømte gård ligger ved Hurdalssjøen i Nannestad kommune.

Tømte gård ligger ved Hurdalssjøen i Nannestad kommune.

Drift og vedlikehold ble lenge muliggjort gjennom en leieavtale Universitetet i Oslo hadde med Stiftelsen Tømte gård. Da denne avtalen ble sagt opp i 2010 med endelig avslutning i 2011, ble Tømte gård stående øde og den ble fort en tung økonomisk byrde for stiftelsen. Etter grundig saksbehandling ble gården lagt ut for salg tidligere i høst. Salgssummen ble 7,5 millioner kroner, en million kroner over takst, opplyser Akademiets generalsekretær Øivind Andersen.

Midlene som tilføres Tømtestiftelsen etter salget skal plasseres i fond og fondets avkastning skal benyttes til å støtte forskning, hovedsakelig innenfor plante- og dyrebiologi eller annen relevant aktivitet hjemlet i stiftelsens nye vedtekter.

Stiftelsen «Tømte Gård» ble opprettet av Det Norske Videnskaps-Akademi etter at direktør F.O. Guldberg testamenterte eiendommen til Akademiet. Formålet var at den skulle brukes til plante- og dyrebiologiske eksperimenter. Dette formålet videreføres gjennom etableringen av det nye fondet.