Fred Kavli er død

Fred Kavli, æresmedlem i Det Norske Videnskaps-Akademi og initiativtaker til Kavliprisen som bærer hans navn, døde fredfullt i sitt hjem i Santa Barbara i California torsdag 21. november, 86 år gammel. Han var en ruvende skikkelse som har satt tydelige spor etter seg. Han ønsket å gjøre en forskjell gjennom sine generøse bidrag til grunnforskning.

Bilde
Fred Kavli på talerstolen i Oslo konserthus i forbindelse med utdelingen av de første Kavliprisene i 2008. Foto: Scanpix
Fred Kavli på talerstolen i Oslo konserthus i forbindelse med utdelingen av de første Kavliprisene i 2008. Foto: Scanpix

Fred Kavli var en norsk sivilingeniør, utdannet ved NTH. Kort tid etter endt utdanning reiste han til USA hvor han gjorde karriere som oppfinner og forretningsmann. Gjennom sitt firma Kavlico Corporation bygde han opp en betydelig formue. Han solgte senere firmaet og etablerte Kavli Foundation for å kunne støtte forskning og utdanning som kunne gjøre en forskjell for menneskeheten. Han opprettet blant annet 17 Kavliinstiutter ved noen av verdens ledende universiteter, ett av dem er Kavliinstituttet i ved NTNU som ledes av Edvard og May-Britt Moser.

I 2005 ble avtalen om opprettelsen av Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap undertegnet av Fred Kavli, Jan Fridthjof Bernt, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, og kunnskapsminister Kristin Clemet. Den høytidelige undertegnelsen skjedde på Det Norske Videnskaps-Akademi. Kavliprisen er et samarbeid mellom Kavli Foundation, Kunnskapsdepartementet og Det Norske Videnskaps-Akademi.

I 2008 ble de første Kavliprisene i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap utdelt av H.K.H. Kronprinsen. I 2009 ble Fred Kavli utnevnt som æresmedlem i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Han vil bli dypt savnet

Fred Kavlis død er et stort tap også for Det Norske Videnskaps-Akademi, sier generalsekretær Øivind Andersen. Han var Akademiets eneste æresmedlem utenom de kongelige. Kavliprisen har gitt både vitenskapen og Akademiet et løft. Sammen med Kavli Foundation og Kunnskapsdepartementet vil vi videreføre og utvikle prisen. Men alt blir anderledes nå, uten Fred. Han vil bli dypt savnet.

Dagen før Fred døde, ble det arrangert en Kavli Prize Laureate Lecture i Royal Society i London. H.K.H. Kronprisen var til stede under symposiet i astrofysikk før Kavliprisvinner Jane Luus forelesning, og forhørte seg om Freds helse og sendte ham hilsener gjennom Miyoung Chun som representerte Kavli Foundation. Lite visste vi da at Fred aldri skulle få denne hilsenen."

 

Bilde
Fred Kavli foran barndomshjemmet i Eresfjorden i Romsdal. Bildet ble tatt i forbindelse med opptak til tv-programmet om Fred Kavli som NRK sendte i 2008. Foto: Stig Andersen
Fred Kavli foran barndomshjemmet i Eresfjorden i Romsdal. Bildet ble tatt i forbindelse med opptak til tv-programmet om Fred Kavli som NRK sendte i 2008. Foto: Stig Andersen