Kondolanseprotokoll lagt ut på Vitenskapsakademiet

I forbindelse med Fred Kavlis bortgang er det lagt ut en kondolanseprotokoll på Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78. Alle som ønsker det, kan skrive en siste hilsen. Protokollen ligger ute fra 25. november og fram til midten av desember på hverdager fra klokken 10 til 15. Fred Kavli begraves fra Eresfjord kirke i Nesset kommune i Romsdal torsdag 19. desember kl. 12.00.  

Bilde
Kondolanseprotokoll er lagt ut på Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Line Therese Nævestad
Kondolanseprotokoll er lagt ut på Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Line Therese Nævestad

Fred Kavli var æresmedlem i Det Norske Videnskaps-Akademi. Han tok initiativet til Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Kavliprisen som bærer hans navn er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi, Kavli Foundation og Kunnskapsdepartementet.  Valget av fagområder for prisene viser intensjonen bak opprettelsen av Kavliprisen - nemlig at det skal være vitenskapspriser for femtiden. Selv brukte Fred Kavli å beskrive spennet i fagområdene astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap slik; det største, det minste og det mest komplekse.

Bildet av Fred Kavli som henger i Det Norske Videnskaps-Akademi er malt av John Friedman.