Felles nordisk seminar

Nordisk seminar om menneskeretter og forskning / Seminar on human rights and research

Åpent
Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo

- Det Norske Videnskaps-Akademi vil gjennom dette seminaret fokusere på menneskeretter og forskning, særlig verdien og nødvendigheten av fri grunnforskning, sier Jakob Lothe som leder Akademiets menneskerettskomité. Hovedtaler på seminaret er Carol Corillon, direktør for International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies som Det Norske Videnskaps-Akademi er tilsluttet.

Bilde
Deltakerne på nordisk menneskerettsseminar på Det Norske Videnskaps-Akademi. Akademiets preses Kirsti Strøm Bull (nr. 3 fra venstre),  holdt åpningstalen. Ved siden av henne står Carol Corillon som holdt hovedforedraget. Foto: Anne-Marie Astad
Deltakerne på nordisk menneskerettsseminar på Det Norske Videnskaps-Akademi 6. desember. Akademiets preses Kirsti Strøm Bull (nr. 3 fra venstre), holdt åpningstalen. Ved siden av henne står Carol Corillon som holdt hovedforedraget. Foto: Anne-Marie Astad

I mange land kan forskere ikke forske fritt, og en viktig dimensjon ved seminaret er å uttrykke solidaritet og støtte til forskerkolleger som opplever ulike former for begrensninger og restriksjoner på sin forskning.

En annen viktig dimensjon ved seminaret er å styrke samarbeidet med de andre akademiene i Norden når det gjelder menneskeretter og forskning. Gjennom det utvidete samarbeidet som seminaret legger opp til, kan de nordiske akademiene få større gjennomslag i arbeidet med å hjelpe og støtte forskerkolleger som har det til dels svært vanskelig, og til og med utsetter seg for fare, ved å insistere på verdien av fri og selvstendig forskning.

Carol Corillon: "The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies: what it does and why it does it"

Bilde
Carol Corillon
Carol Corillon

Members of national academies of science and letters worldwide concerned about dozens of unjustly detained or imprisoned colleagues, work together to urge the relevant governments to give them a trial that meets internationally recognized standards of justice or to release them. This work is carried out by members of the Executive Committee of the International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies and the dozens of national academies affiliated with the Network.

The Network's efforts are grounded in the Universal Declaration of Human Rights and range from written and verbal appeals, petitions, and communications to UNESCO, missions of inquiry, prison visits, and moral support to the prisoners themselves and their families. While most of its work is done privately, the Executive Committee and individual academies occasionally issue press releases, give press interviews, and write letters to the editor.

This talk will describe individual cases and specific Network interventions, as well as how its humanitarian interventions not only help scientific colleagues, but also are essential to the conduct of science.

Deltakere på seminaret

Representanter for alle de nordiske akademiene deltok på seminaret som ble åpnet av Kirsti Strøm Bull, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Fra DNVA deltok ellers visepreses Nils Chr. Stenseth.

Fra det svenske akademiet deltok Erling Norrby og Elisabeth Rachlew.

Det finske akademiet var representert ved Jukka Kekkonen.

Carol Corillon, direktør for International Human Rights Network of Academies, representerte i denne sammenhengen også det amerikanske vitenskapsakademiet. 

Fra DNVAs menneskerettskomité:

  • Svein Eng
  • Tove Bull
  • Mahmooh Amiry-Moghaddam
  • Arne Haaland
  • Jakob Lothe (leder)