Norges Bank-seminaret: Om institusjoner

Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

Foredrag ved visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad. Deltakelse bare etter invitasjon.

Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi startet i 2008 et samarbeid om et årlig seminar. Seminaret består av en faglig del der visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad holder et hovedinnlegg, etterfulgt av forberedte kommentarinnlegg og påfølgende åpen debatt.

Formålet er å invitere til og styrke debatten om sentrale samfunnsspørsmål, primært innenfor områder av betydning for sentralbanken, men temaene vil favne vidt og egne seg for diskusjon på tvers av fag og institusjoner.