Statoil gir 100 millioner kroner til grunnforskning

Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil undertegnet 19. november en ny 5-årsavtale som tilfører grunnforskningsprogrammet VISTA 20 millioner kroner årlig fra 2014. Avtalen ble signert av Bård Krokan, Vice President i Statoil, og Akademiets generalsekretær Øivind Andersen. Pengene skal gå til å støtte unge forskere som jobber innen petroleumsrelatert grunnforskning, samt finansiere et professorat. Innenfor rammen av denne nye avtalen vil det være midler til omkring 20 prosjekter til enhver tid.

Bilde
Avtalen signeres av Akademiets generalsekretær Øivind Andersen og Bård Krokan, Vice President i Statoil.
Avtalen signeres av Akademiets generalsekretær Øivind Andersen og Bård Krokan, Vice President i Statoil.

VISTA-programmet ble etablert av Statoil og Akademiet i 1985 som et pionerprosjekt når det gjelder samarbeid mellom næringsliv og forskning. VISTA-modellen har høstet anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt og omfatter grunnforskningsprosjekter på områder som er sentrale i sammenheng med olje- og gassvirksomheten. De fem områdene er som nå er prioritert er: leting, økt utvinning, olje- og gassprosessering, miljø og bioteknologi.
«En langsiktig og miljømessig forsvarlig utvikling og drift av Statoils virksomhet krever grunnforskning og kompetanse på svært høyt nivå og vi ønsker å stimulere kunnskapsbygging og grunnforskning som er relevant for oss, sier fungerende forskningsdirektør i Statoil, Lars Høier. 

For Statoil er det derfor viktig å ha et langsiktig og strategisk samarbeid med VISTA som er et grunnforskningsprogram innenfor petroleumsforskning som gjennomføres i nært samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi. I 27 år har VISTA gitt viktige bidrag til grunnforskning og forskerutdanning ved norske universiteter innen fagområder relevant for Statoil. For å bygge kompetanse i verdensklasse trenger vi langsiktighet og jeg er glad for at vi i dag har inngått avtale om fem nye år, sier Høier.»

«Det Norske Videnskaps-Akademi har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Statoil gjennom VISTA-avtalen. Vi er glad for at avtalen fornyes. Den nye avtalen klargjør rollefordelingen mellom de involverte på en god måte og legger et godt grunnlag for best mulig utnyttelse av de midlene Statoil stiller til disposisjon gjennom avtalen, sier Akademiets generalsekretær Øivind Andersen.»

Viktige bidrag
Siden 1985 har Statoil bidratt med nærmere 300 millioner kroner til VISTA-programmet. 360 PhD- og Postdoc-prosjekter har fått støtte. I tillegg kommer finansiering av seks VISTA-professorater. Ivar Giæver, Nobelprisvinner i fysikk i 1973, er blant dem som har vært VISTA-professor. Fra 1. september 2013 er Jan Martin Nordbotten, professor i matematikk ved Universitetet i Bergen, tilsatt som VISTA-professor i tre år.

VISTA-programmet kan også vise til gode resultater når det gjelder publisering. Nærmere 900 vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter, blant dem Nature og Science er det blitt.

VISTA-programmet ledes av et styre med seks representanter fra Det Norske Videnskaps-Akademi og to representanter fra Statoil. Styreleder er Bård Krokan.