VISTA-dagen 2013: Energilandskap og nye energikilder

Hva blir konsekvensene for forskning, utdanning og næringsliv hvis energilandskapet endres og utviklingen går i retning av et lavkarbon-system? En rekke eksperter fra inn- og utland vil belyse dette spørsmålet fra ulike ståsteder gjennom foredrag og en avsluttende paneldebatt under VISTA-dagen på Det Norske Videnskaps-Akademi 19. november. Akademiets visepreses Nils Chr. Stenseth, som også er medlem av VISTA-styret, holder åpningstalen. Styreleder Bård Krokan fra Statoil vil lede arrangementet.

Bilde
Illustrasjonsfoto.

Statssekretær Kåre Fostervold i Olje- og energidepartementet vil i sitt innledningsforedrag snakke om betydningen av forskning og utvikling sett i forhold til et energilandskap i endring.

Blant foredragsholderne er også Robert C. Armstrong, Director of MIT Energy Initiative, USA, og tyske Rainer Baake, Director of Agora Energiewende. Robert C. Armstrong skal snakke om framtiden for naturgass, mens Rainer Baake vil ta for seg hvilke utfordringer vi kommer til å stå overfor ved å velge et energisystem basert på vind og sol på bakgrunn av tyske erfaringer.

Geir Axelsen, Head of Macroeconomic and Energy Market Analysis i Statoil, vil redegjøre for Statoils energiperspektiver.

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen og Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, vil se på hvordan utdanning og forskning kan bidra positivt til utviklingen.

Foredragene etterfølges av en paneldebatt som vil bli ledet av Bård Krokan, styreleder i VISTA.