Fred Kavli er kommet hjem til Eresfjord

Fred Kavli ble begravet fra Sira kirke i barndomsbygda Eresfjord i Romsdal 19. desember. Han døde i sitt hjem i Santa Barbara i California 21. november, 86 år gammel. Det var sogneprest Ragnhild Lakang Nordmark Due som forrettet under begravelsen. Det var taler ved Rolf J. Hurlen, ordfører i Nesset kommune, og ved Kirsti Strøm Bull, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi der Fred Kavli var æresmedlem. Sira kirke er en åttekantet trekirke fra 1869 med 300 sitteplasser.  Det var kranser fra Kongen, Regjerningen, Det Norske Videnskaps-Akademi, Kavliinstituttet i Trondheim og fra familie og venner.

Bilde
Fred Kavli. Foto: Stig Andersen
Fred Kavli foran barndomhjemmet i Eresfjord. Bildet ble tatt i forbindelse med innspillingen av tv-dokumentaren om Fred Kavli i 2007. Foto: Stig Andersen

Etter begravelsen var  det en privat minnesamling på Kavlimoen Gård, Fred Kavlis barndomshjem i Eresfjord som nå er blitt gjestegård og lokalt kulturhus. Trond Fevolden, departementsråd i Kunnskapsdepartementet, og Edvard og May-Britt Moser som leder Kavliinstituttet ved NTNU i Trondheim, var blant talerne.

Time Magazine kalte Fred Kavli «den nye Nobel» etter at han hadde etablert Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap – tre internasjonale forskningspriser på 1 million dollar hver. Prisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi og er et samarbeid mellom Akademiet, Kavli Foundation i USA og Kunnskapsdepartementet.

Fred Kavli var utdannet sivilingeniør fra NTH. Kort tid etter endt utdanning reiste han i 1956 til USA hvor han gjorde karriere som oppfinner og forretningsmann. Gjennom sitt firma Kavlico Corporation bygde han opp en betydelig formue. Han solgte senere firmaet og etablerte Kavli Foundation for å kunne støtte forskning og utdanning som kunne gjøre en forskjell for menneskeheten. Han opprettet blant annet 17 Kavliinstiutter ved noen av verdens ledende universiteter, ett av dem er Kavliinstituttet ved NTNU i Trondheim som ledes av Edvard og May-Britt Moser.

Fred Kavli ble utnevnt til æresdoktor ved NTNU i 2008, samme år som de første Kavliprisene ble utdelt. I 2011 ble Fred Kavli utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo i forbindelse med universitetets 200-årsjubileum.

I 2006 ble Fred Kavli utnevnt til kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for fremragende innsats for Norge og for menneskeheten. Utmerkelsen ble overrakt 19. juni 2006 av kansellisjef Øystein Braathen.