God jul og godt nytt år!

Jeg vil gjerne ønske alle Akademiets medlemmer og ansatte en riktig god jul og takke for oppslutning og samarbeid gjennom året som ligger bak oss. Vi har hatt uvanlig mange arrangementer i huset, noen av de største i samarbeid med andre. Vi har også utfoldet en større aktivitet internasjonalt enn noen gang før, både gjennom vårt aktive medlemskap i internasjonale organisasjoner og diverse arrangementer verden rundt i tilknytning til Abel- og Kavliprisen. Stor honnør til administrasjonen for innsatsen!

Bilde
Generalsekretær Øivind Andersen. Foto: Eirik Furu Baardsen
Generalsekretær Øivind Andersen. Foto: Eirik Furu Baardsen

Mange medlemmer har vært med på mye. Jeg forstår også at mange ikke kan være med på så mye. Når det gjelder det ordinære møteprogrammet på torsdager våren 2014, og formiddagsmøtene på tirsdager, i første rekke beregnet på Akademiets eldre medlemmer, kan vi trygt si at vi har et bredt og variert tilbud som vi håper vil trekke mange til Akademiet. Vi har også nedsatt en komité for å vurdere hvordan Akademiet bedre kan realisere sin landsdekkende karakter.

I 2014 vil vi ha et større årsmøtearrangement enn vanlig, mandag 5. mai på Grand hotell i Oslo. Hold av dagen! Denne gangen bør det bli plass til alle som vil være med. Årets største arrangementer blir likevel Abelprisen og Kavliprisen. Men Akademiet er virksomt på mange områder, og vi tar mål av oss til å bli en enda klarere stemme i forskningsnorge.

Etter fire år som generalsekretær ble jeg på medlemsmøtet 5. desember gjenvalgt for de to årene jeg ønsker å fortsette. Jeg har ikke tenkt å trappe ned og ser fram til samarbeidet med Akademiets medlemmer og administrasjon i tiden som kommer.

Takk til alle for året som er gått, og godt nytt år!

Øivind Andersen
generalsekretær

Bilde
Obligatorisk!