Historisk sledetur fra Antarktis til Tromsø

Hundesleden til polarforsker og oppdagelsesreisende Carsten Borchgrevink (1864 - 1934) som ble brukt på historiens første overvintringsekspedisjon til Antarktis i 1898-99, har fått et nytt hjem ved Universitetet i Tromsø. Det var Per Aagaard, leder for «Stiftelsen Tømte Gård» som overrakte sleden til Arnoldus Schytte Blix ved Avdeling for Arktisk Biologi ved UiT 5. desember. Etter restaurering vil sleden bli stilt ut sammen med blant annet den originale kajakken som Fridtjof Nansen benyttet på en av sine ekspedisjoner.

Bilde
Carsten Borchgrevinks hundeslede som ble brukt under den første overvintringsekspedisjonen til Antarktis ble overlevert til Arnoldus Schytte Blix (t.v.) ved Universitetet i Tromsø av av Per Aagaard og Richard Kvile fra Det Norske Videnskaps-Akademi.
Carsten Borchgrevinks hundeslede som ble brukt under den første overvintringsekspedisjonen til Antarktis ble overlevert til Arnoldus Schytte Blix (t.v.) ved Universitetet i Tromsø av av Per Aagaard og Richard Kvile fra Det Norske Videnskaps-Akademi.

Hundesleden er en av meget få eksisterende gjenstander fra historiens første overvintringsekspedisjon til Antarktis. Ekspedisjonen som var ledet av Carsten Borchgrevink, forlot London ombord på fartøyet Southern Cross høsten 1898 og nådde Kapp Adare i Antarktis i februar 1899. Her reiste de historiens første hus på det antarktiske kontinent og overvintret som de første noen sinne, hvorpå de returnerte til Storbritannia våren 1900.

Carsten Borchgrevink var en pioner innen antarktisutforskning, og la mye av grunnlaget for senere ekspedisjoner ledet av Robert F. Scott, Ernest Shackleton, Roald Amundsen og flere andre berømte polfarere. Borchgrevink begynte sin karriere i Antarktis i 1894 som medlem av en norsk hvalfangstekspedisjon.

Etter Southern Cross-ekspedisjonen var Borchgrevink én av tre vitenskapsmenn som ble sendt til Karibia i 1902 av National Geographic Society for å rapportere om ettervirkningen av vulkanutbruddet fra Mount Pelée. Deretter bosatte han seg i Oslo, der han levde et tilbaketrukket liv.

Hyllet av Roald Amundsen

Borchgrevinks pionerarbeid i Antarktis ble etter hvert anerkjent og hedret av flere land, og i 1912 mottok han en gjev hyllest fra Roald Amundsen. I 1930 anerkjente omsider Storbritannias Royal Geographical Society Borchgrevinks bidrag til polarutforskningen og tildelte ham Patron's Medal. Foreningen innrømmet i sin omtale at hans arbeid i forbindelse med Southern Cross-ekspedisjonen ikke hadde blitt ytt den rettferdighet den fortjente.

Men Borchgrevink var en vanskelig og kontroversiell person som endte opp som en bitter og fattig mann.  Han hadde notorisk dårlig råd og i en periode mot slutten av livet var situasjonen så kritisk at han tok imot et tilbud fra venner i Det Norske Videnskaps-Akademi om å få bo med familien på Akademiets gård Tømte i Hurdal kommune, nord for Oslo. Her ankom han "med alt sitt gods" og bodde der i noe over 6 år fra 1924 til 1931. Sommeren 1931 var Borchgrevinks helsetilstand så dårlig at han måtte flytte tilbake til Oslo for medisinsk behandling, mens flere av hans eiendeler ble etterlatt på Tømte. Blant disse var sleden fra Southern Cross-ekspedisjonen, som har vært lagret på Tømte siden den gang.

Det Norske Videnskaps-Akademi har hittil forvaltet Tømte i form av «Stiftelsen Tømte Gård». Men da eiendommen ble solgt tidligere i høst, ble det bestemt at sleden skulle få et nytt hjem ved Avdeling for Arktisk Biologi på Universitetet i Tromsø hvor den også kunne inngå i en permanent utstilling.