Hjerne og kognisjon i et livsløpsperspektiv

Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

Medlemsmøte 16:00 (lukket)
Det åpne møtet med minnetaler og foredrag starter kl. 18.00.

Foredragsholder: Professor Kristine Beate Walhovd, Universitetet i Oslo

Før foredraget holder Edvard Sigurd Falk minnetale over Georg Rajka. Else Mundal holder minnetale over Eyvind Fjeld Halvorsen.

Sammendrag av foredraget

Bilde
Professor Kristine Beate Walhovd. Foto: Svein Milde/UiO

Hva skjer med hjernen og de kognitive evnene våre gjennom livet? Kan vi påvirke endringene? I dette foredraget presenteres data basert på magnetresonanstomografi (MRI) og kognitive tester fra store grupper på ulike aldre, mange fulgt over tid. Her presenteres resultater som gir informasjon om noen av faktorene som kan virke inn på forskjeller og endringer i hjerne og kognisjon, inkludert mental og fysisk aktivitet og ernæring. Foredraget gir innblikk i utviklings- og aldringsprosesser, og aspekter som kan påvirke livsløpsforskjeller i hjerne og kognisjon.


Kristine Beate Walhovd. Foto: Svein Milde/UiO