H.M. Kong Harald deltok på møte om politi og forsvar

Det Norske Videnskaps-Akademi og Etisk råd for forsvarssektoren arrangerte 9. desember et møte om «Forsvarets grenser - Rollefordeling mellom politi og forsvar ved intern beredskap» med terrorangrepene i Oslo sentrum og på Utøya 22. juli som bakteppe. Kontreadmiral Louise Dedichen fra Forsvarets høgskole og forsker Ragnar Auglend fra Universitetet i Bergen holdt innledningsforedragene.

Bilde
.M. Kong Harald flankert at Akademiets preses Kirsti Strøm Bull og generalsekretær Øivind Andersen. Videre på første rad: Hans Johan Røsjorde, statssekretær i Justisdepartementet, professor og tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, Torvald Stoltenberg, tidligere utenriks- og forsvarsminister og Akademiets visepreses Nils Chr. Stenseth. Foto: Gro Havelin
Foto: Gro Havelin
H.M. Kong Harald flankert at Akademiets preses Kirsti Strøm Bull og generalsekretær Øivind Andersen. Videre på første rad: Hans Johan Røsjorde, statssekretær i Justisdepartementet, professor og tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, Torvald Stoltenberg, tidligere utenriks- og forsvarsminister og Akademiets visepreses Nils Chr. Stenseth.

Kirsti Strøm Bull, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, åpnet møtet og ønsket velkommen.

17.05-17.10 Innledning ved seksjonssjef Tom Staib (Etisk råd for forsvarssektoren. Forsvarets stabsskole/Avdeling for Militærmakt)

17.10-17.30 Innlegg ved kontreadmiral Louise Dedichen (Forsvarets høgskole)

17.30-17.50 Innlegg ved forsker Ragnar Auglend (Det juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Forskergruppe for strafferett og straffeprosess)

17.50-18.00 Kommentarinnlegg ved forsker Bent Erik Bakken (Forsvarets høgskole. Forsvarets stabsskole/Avdeling for logistikk og virksomhetsstyring)

18.00-18.10 Kommentarinnlegg ved stabsprest Nils Terje Lunde (Feltprostens stab)

Etter innledningsforedragene og kommentarinnleggene var det en debatt som ble ledet av professor Camilla Serck-Hanssen, leder av Etisk råd for forsvarssektoren.

Representanter fra sentrale politiske myndigheter og fra forsvars- og justissektoren deltok på møtet.