Møte i samarbeid med Etisk råd for forsvarssektoren

Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

Møtet er åpnet, men påmelding er nødvendig. Se invitasjonen.