Fridtjof Nansens belønning for 2014

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin går i 2014 til professor Kirsten Sandvig for hennes forskningsresultater innen biokjemi og cellebiologi. Innen humaniora og samfunnsfag går belønningen til Michael Schulte for hans forskning innen germansk og eldre nordisk språkhistorie. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går i 2014 til dr. Yasser Roudi for hans arbeider innen teoretisk nevrovitenskap.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Prisvinnerne får en medalje, diplom og 150 000 norske kroner. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere får er et diplom og 50 000 norske kroner. Denne belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge som ennå ikke har fylt 40 år.

Prisene deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond, og overrekkelsen skjer på Det Norske Videnskaps-Akademis Årsmøte mandag 5. mai 2014. Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene.

Bilde
Kirsten Sandvig
Kirsten Sandvig

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin går i 2014 til professor Kirsten Sandvig for hennes forskningsresultater innen biokjemi og cellebiologi.

Professor Kirsten Sandvig er gruppeleder i Centre for Cancer Biomedicine (CCB) og professor II ved Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap.
Sandvigs forskningsgruppe er lokalisert på Institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus.

Bilde
Michael Schulte
Michael Schulte

 

 

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag går i 2014 til Michael Schulte for hans forskning innen germansk og eldre nordisk språkhistorie.

Michael Schulte ansatt ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder.

 


 

 

Bilde
Yasser Roudi
Yasser Roudi


Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går i 2014 til dr. Yasser Roudi
for hans arbeider innen teoretisk nevrovitenskap
Yasser Roudi er ansatt ved Kavliinstituttet /Senter for nevrale nettverk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.