Kan vår bevissthet forklares som integrert informasjon i hjernen?

Giulio Tononi på Litteraturhuset

Åpent
Litteraturhuset, Wergelandsveien, Oslo
Påmelding:

Møtet som arrangeres av Forum for bevissthetsforsning er gratis og åpent for alle interesserte.

Det Norske Videnskaps-Akademi og Forum for bevissthetsforsning arrangerer foredrag med Dr. Giulio Tononi fredag 4. april 2014 påLitteraturhuset. 

Dr. Tononi har utviklet Den integrerte informasjonsteori om bevissthet (IITC) en vitenskapelig teori om hva bevissthet er, hvordan det kan måles, hvordan det er realisert i hjernen og hvorfor det forsvinner når vi faller i drømmeløs søvn og kommer tilbake når vi drømmer.

Om foredragsholderen:

Dr. Tononi har utviklet Den integrerte informasjonsteori om bevissthet (IITC) en vitenskapelig teori om hva bevissthet er, hvordan det kan måles, hvordan det er realisert i hjernen og hvorfor det forsvinner når vi faller i drømmeløs søvn og kommer tilbake når vi drømmer.

 

Om foredraget:

Vi vet alle hva bevissthet er: Vår subjektive opplevelser av å sanse, føle og tenke -- som forsvinner når vi faller i dyp, drømmeløs søvn, narkose eller koma, og som kommer tilbake når vi drømmer eller våkner opp. 

Til tross for at bevissthet er et så uhyre sentralt fenomen, står vitenskapen fortsatt uten en god forklaring. Det er tilsynelatende ikke noe i dagens naturvitenskap som gir forventning om at fysiske og kjemiske prosesser i hjernen skal gi opphav til subjektive opplevelser. Bevisstheten og det subjektive fremstår således som et totalt overraskende fenomen, som ikke synes å passe inn innenfor vårt objektive verdensbilde. Hjerne-bevissthetsproblemet har vært diskutert i århundrer, men inntil nylig har det vært en utbredt oppfatning blant forskere at det er nærmest umulig å studere dette med naturvitenskapelige metoder. 

De siste ti år har imidlertid den fremragende hjerneforskeren Dr. Guilio Tononi utviklet en radikal, ny teori, som ledende bevissthetsforskere anser som meget lovende, og som nylig også er utprøvd i eksperimenter: Den integrerte informasjonsteori om bevissthet (IITC). 

Dette er en vitenskapelig teori om hva bevissthet er, hvordan det kan måles, hvordan det er realisert i hjernen og hvorfor det forsvinner når vi faller i drømmeløs søvn og kommer tilbake når vi drømmer. Den kjente bevissthetsforskeren Christof Koch har beskrevet Tononis teori som "the only really promising fundamental theory of consciousness". I foredraget vil Dr. Tononi redegjøre for dette og nyere eksperimentelle tester av teorien.