Akademiets Årsmøte 2014

For inviterte
Grand Hotel

 

Reidun Sirevåg holder minnetale over Fred Kavli som var æresmedlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Forskningspolitisk innledning ved preses Nils Chr. Stenseth
Presentasjon av Årsrapport ved generalsekretær Øivind Andersen Utdeling av diplomer til nye medlemmer

Utdeling av Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansen belønning for yngre forskere

Foredrag ved professor Sunedra Gupta, University of Oxford:
Begotten not created: How narratives emerge in science and litterature