Thomas Gjesteland tildeles Yaras Birkelandpris

Thomas Gjesteland er årets vinner av Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi. Han får prisen for sitt bidrag til forståelsen av såkalte jordiske gammaglimt. Prisen er på 100.000 kroner og et diplom. Yaras Birkelandpris går til et doktorgradsarbeid som best reflekterer Birkelands forskerånd. Prisen deles ut årlig, første gang i 2009, og alternerer mellom fysikk og kjemi. Thomas Gjesteland mottok prisen av Yaras teknologidirektør Pierre Herben i forbindelse med den årlige Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi.

Bilde
Thomas Gjesteland mottar Yaras Birkelandpris for 2014 av teknologidirektør Pierre Herben. Foto: Eirik Furu Baardsen
Thomas Gjesteland mottok Yaras Birkelandpris for 2014 av teknologidirektør Pierre Herben. Foto: Eirik Furu Baardsen

Thomas Gjesteland (f. 1981) er oppvokst på Klepp på Jæren. Gjesteland tok mastergrad i romfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen høsten 2007 og har siden 2008 vært universitetsstipendiat samme sted. Vårsemesteret 2009 hadde han et forskningsopphold ved Stanford University i California, USA.
Doktorgradsarbeidet er utført under veiledning av Nikolai Østgaard.

Jordiske gammaglimt

Jordiske gammaglimt er de mest energirike fotonfenomen på jorden. Gammaglimtene fra jorden ble oppdaget på 90-tallet av en satellitt med instrumenter for å studere gammaglimt fra det fjerne verdensrom. Det vakte oppsikt da en oppdaget at slik høyenergistråling også oppstår på jorden. De første målingene indikerte at dette var et sjeldent fenomen som var relatert til tordenstormer. Fortsatt er det uvisst hvor vanlige jordiske gammaglimt er. Andre store spørsmålene omkring dette fenomenet er hvor og hvordan jordiske gammaglimt oppstår.

Doktoravhandlingen til Gjesteland benyttet observasjoner av gammaglimt fra to satellittinstrumenter samt simulering av hvordan gammaglimt oppfører seg i atmosfæren. Gjesteland viser at gammaglimtene oppstår inne i tordenskyer og er direkte knyttet til lynutladninger. Gjesteland har gjennomgått tidligere satellittdata på nytt og ved en grundig analyse har han funnet at jordiske gammaglimt er et mye vanligere fenomen enn først antatt, og at en kan ikke utelukke at ethvert lyn produserer gammastråling.

Resultatet at jordiske gammaglimt er et vanlig fenomen indikerer at de kan være en viktig kobling mellom jorden og det nære verdensrom. Dette skyldes at jordiske gammaglimt produserer energirike elektroner som sendes ut av atmosfæren.

Thomas Gjesteland jobber ved Birkelandsenteret for romfysikk som ledes av professor Nikolai Østgaard. Et av hovedspørsmålene til dette senteret er å studere effekten av de energirike elektronene som sendes ut av atmosfæren. Senteret bygger nå en gammadetektor som skal plasseres på den internasjonale romstasjonen. Denne detektoren er en del av ASIM prosjektet som skal studere jordiske gammaglimt lyn og lyn i den øvre atmosfære kjent som sprites. Da vil en kunne observere langt flere gammaglimt og få bedre forståelse av fenomenet.