Nansen Minneforelesning

Nansen Minneforelesning

Videnskapsakademiet, Drammensveien 78
Om Nansen Minneforelesning: 

Nansen Minneforelesning arrangeres av Det Norske Videnskaps-Akademi med økonomisk støtte fra Komitéen til Bevarelse av Polarskibet "FRAM" og Nansenfondet og de dermed forbundne fond i anledning Fridtjof Nansens fødselsdag 10. oktober. 

Golfstrømmens forlengelse mot Arktis holder Norskehavet og store deler av Barentshavet isfritt. Denne sammenhengen sto allerede klart fram for Nansen. Forelesningen vil presentere en ny samlet framstilling av hvordan vårt marine klima har endret seg fra siste istid, via observert nåtid, til framtiden slik vi kjenner den fra klimamodeller.

PROGRAM:

  • Professor Tor Eldevik: "En kort historie om klima - de nordlige hav fra siste istid til global oppvarming"
  • Utdeling av Framkomiteens Belønning for Polarforskning for 2014

***

Minneforesningen:

Bilde

Tor Eldevik er professor ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, og forskningsleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning

 

Golfstrømmens forlengelse mot Arktis holder Norskehavet og store deler av Barentshavet isfritt. Dette er en forutsetning for vårt milde klima og rike tilgang til marine ressurser, en bærebjelke for norsk velstand og egenart. Denne sammenhengen sto allerede klart fram for Nansen og hans samtidige. Forelesningen vil presentere en ny samlet framstilling av hvordan vårt marine klima har endret seg fra siste istid, via observert nåtid, til framtiden slik vi kjenner den fra klimamodeller. En slik framstilling forutsetter et tilstrekkelig datagrunnlag og et gyldig rammeverk for å beskrive årsak-virkning. Forelesningen vil spesielt diskutere hvordan denne helhetlige tilnærmingen er en del av den vitenskapelige arven etter Nansen.

 

Bilde

Utdeling av Framkomiteens belønning for Polarforskning:

I forbindelse med Nansen minneforelesning deler Universitetet i Oslo ut Framkomiteens Belønning for Polarforskning. 

Prisen for 2014 går til Jon Ove Methlie Hagen ved Institutt for geofag, og blir delt ut av Ole Petter Ottersen, rektor ved Univeritet i Oslo.

Jon Ove Methlie Hagen

Prisvinner, Jon Ove Methlie Hagen

Utdrag fra komiteens begrunnelse:

Professor Jon Ove Methlie Hagen har mer enn 25 års erfaring innen feltet glasiologi med hovedfokus på studier av hvordan arktiske isbreers masse øker eller minker over tid. Han er en ledende norsk glasiolog som gjennom sin forskning har vært med på å gi meget viktige bidrag til bedre å forstå hvordan våre breer og ikke minst våre store isdekker vil respondere på fremtidige klimaendringer.