Stefan W. Hell tildelt Nobelprisen i Kjemi

Stefan W. Hell er det fjerde medlemmet av Vitenskapsakdemiet og den andre Kavliprisvinneren som i år har blitt tildelt Nobelprisen. Hell tildeles Nobelprisen i Kjemi  "for utvikling av superoppløst fluorescensmikroskop", og deler prisen med Eric Betzig og William E. Moerner.

Bilde
Stefan Hell. Foto: Knut Falch
Stefan Hell. Foto: Knut Falch

Stefan W. Hell ved Max Planck Institute for Biophysical Chemistry ble tidligere i år tildelt Kavliprisen i nanovitenskap "for ground-breaking developments that have led to fluorescence microscopy with nanometre scale resolution, opening up nanoscale imaging to biological applications."

Det fastslås i begrunnelsen til Nobelkomiteen at Hell får prisen for sin utvikling av mikroskopimetoden stimulated emission depletion (S T E D), som förverkligades av Stefan Hell år 2000.

Eric Betzig ved Howard Hughes Medical Institute og William E. Moerner ved Stanford University får prisen for deres arbeid med enmolekylmikroskopi.Se mer informasjon på Nobelprisens nettsider